Sunday, July 6, 2014

naa lang kana
sa hunahuna

hunahunaa pag-ayo
iya lang kana sa
hunahuna

hunahunaa ug dugay
hinuktuki kini pag-ayo
bunga lang kana sa hunahuna
nga usahay dili na kabalo
kon unsay hunahunaon

unsa ba kining kahadlok sa
dili nato masulti kon unsa kini?
gibati mo lang ang kahadlok apan
dili mo masulti kon unsa gayod
ang imong gikahadlokan

wala kay mahikap nga sungay
wala kay nasimhot nga sunog nga kandila
wala kay nadungog nga agulo sa kanding nga giihaw
wala kay natilawan sa kapait sa apdo sa sawa

apan nganong nahadlok ka man
karon nga ikaw na lang usa dinhi?

dili mo mabungat ang pulong
busa hunahuna lang kana
hunahuna lang
tutuki ang pulong
pamati

pamatia ang imong tingog
ikaw ang tinood

No comments: