Sunday, July 6, 2014

si Takyo

karon sayod ka na
kon nganong nagsigig
hubog-hubog si
Takyo

hangtod karon
gaduhaduha siya kon siya
ba ang
amahan sa iyang
kamanghoran

apan kay tungod lagi
kay gwapo ang maong
bata ug
hait ang panabot

gipamugos gayod niya
gihapon ang
iyang kaugalingon

No comments: