Monday, July 14, 2014

panahon sa pagsukod

miabot na ang panahon sa
saktong pagsukod

ang duha ka magtiayon
nagkuyog sa simbahon ning
sayong kabuntagon

wala na maghawiran ang ilang
mga kamot

wala na ang angkla sa abaga
ug wala na ang baha matag ulan

dapit sa merkado wala na usab
nila bantayi ang ilang iro nga wala

na'y kaligo nga malipayong
mikatkat sa dakong baril nga

gisudlan sa basurahan nga wala
pa makuha sa mga hingtungdan

No comments: