Monday, July 14, 2014

sa lawod sila kamao na usab nga molangoy

gisulayan mo na usab
ug paningkamot nga lumsan
ang mga kasakit nga
milanding sa pantalan sa
imong kasingkasing

dakong taob ang usa ka
basong tanduay
dakong gapnod ang mga
aso sa sigarilyo gikan
sa duha ka ganghaan sa
pugon mong ilong

makamao na moasdang
ang mga kaguol
diha sa gitagoan mong
mga ganghaan sa
hunahuna

bisag unsaon dili mo gayod
kini sila malumsan
sa karon sa ilang kahanas
na usab diha sa paglangoylangoy

No comments: