Sunday, July 6, 2014

gibalikan mo ang pagsakay sa karomata.
 ikaw na lang.
wala na sila.
hapon na.
 walay suga ang dalan dinhi.
kuyugan ta ka,
 ako ang dili mo makita
kanunay ako kanimo.
ako ang tingog nga
madungog mo kon
sugdan mo na ang pag-ubo.
ako sab ang tun-og ug
ang mabati mong
kanaas sa ginit sa lubing gibatol.
gipalibotan ka nakog
 gakos sa bugnaw nga
bukton sa kamingaw.
gihigugma mo ako
 bisan pa niini.
kon mobakho ka unya
hapohapon ko ang
imong abaga.
hawiran ko ang imong kamot
ug ako kang ingnon nga
 kini lumalabay lamang
nga walay molungtad
ako kang hunghungan
 kabahin kanato
ug dili kini magpabiling
 ingon ani na lang

mohawa sa ko
hatdan takag usa ka baso nga tubig
sa akong
pagbalik.

No comments: