Friday, August 1, 2014

nakatawa ko
abi kog kinsa kining gasunod sunod kanako

anino ko ra man diay

abi kog kinsa na gayod akong sikata
nga sunodsunoron

haskang sipyata
anino ko ra man diay

abi kog kinsa kadtong tunob nga
kanunay misunod kanako


sa akong tsinelas ra man diay


No comments: