Sunday, July 6, 2014

didto sa balay sa mga G....

sa ilang panimalay
patay ang oras

ang ilang nilihokan
maihap mo sa hinay nga
paglitok sa mga
pulong

miadto ka ug miingon
kanako nga pagkabulahan
gayod nila

timpla timpla sa kape
hisgot hisgot sa mga bag-ong
baho
pahumot sa kaugtohon
pahulay matag gutlo
duyan duyan sa hangin sa
lagwerta
dayon kanunayng mamati
kon anaa na ba ang bag-ong
tuktok sa pultahan

kabahin kanato
ingon ka
alaot kita nga gigukod kanunay
sa usa ka tigre nga orasan
sigi kitang galihaylihay
apan bisan unsaon
kanunay kitang masakpan sa
panahon

matikangkang naman
o dili ba matikongkong

sa akong pagtimbang-timbang niini
wala ako masina kanila
hipos ang akong utok
unya ang akong kasingkasing
kanunayng abtik diha sa
pagbalintongbalintong

oo, masakitan, kanunayng gadali,
apan anaa pa gihapon ang pagkaharuhay
sa likod sa mga takna
ubos sa mga pangulipas
kilid sa klaro pa gihapon nga
mga pangandoy.

No comments: