Sunday, July 6, 2014

ang mga tamsi ug ang uwak nga nagmingaw

gusto unya sa uwak nga
makigsandurot sa mga tamsi

ligoy-liboy lang unta diha
sa libot suroy
libod sa mga labod sa
kuyog sa balod
 sa hangin

apan ang mga tamsi giluod
unya gibaid ang mga sungo
kay kon moduol kini kanila
bisan diha sa panaghigala
ila gayod kining tuhakon

unsaon ba nila paghikalimot
ang nahitabo kaniadto?
kadtong gipuril ang ilang mga
salag
kadtong gitusak sa uwak ang
ilang mga pispis
kadtong gidagit ang ilang mga
itlog ug dayog hulog niini
didto's bung-aw sa kalimot

No comments: