Tuesday, July 22, 2014

sa langit sa kagabhion diha sa puros ngitngit nga kalibotan

miginhawa ako apan sama sa wala ako
miginhawa
oo, gihigugma ko ikaw apan sama ako sa
kahoy nga wala mahigugma sa iyang mga
dahon
natulog ako apan sama da gihapon sa wala
ako matulog kay ang akong mata diri sa
ilalom sa akong kalimutaw nagmata man
lang gihapon
nangita ako sa wala diri og wala didto
gihandom ko ang kaniadto apan sama ra
gihapon sa wala ako\y gihandom

ingon ana, ingon ana ang akong gibuhat
sa matag-adlaw
nagpakabuhi ako apan sama sa gihapon nga
ako wala mabuhi

kay mao kini ang akong kulob-hayang nga paya
sa kinabuhi
nga bisan unsaon ug kayab diha sa mga pangagho
hukad higop sa mga ania dinhi
halad sa mga aso sa init kaayong bag-ong
nilung-ag diha sa usa ka dakong bandihado
wala gihapon ako mabusog wala gihapon ako
mahupong

niing kulob-hayang nga paya sa akong
kinabuhi
atubang sa langit sa kagabhion
diha sa puros ngitngit nga kalibotan

No comments: