Sunday, May 4, 2014

sugod


dili mahimong sayon-sayonon ang tanan.
dili patag ang kalibotan, sayod ka, daghang bukid nga bato
daghang dagkong balod sa unahan,
ang mga balili anaa ang mga halas nagtakuban.
naay mga dalan nga gisabwagan ug mga bildo.
anaay mga hikot nga dili mo mabadbad.
ayaw kog pasaligi anang gugmang dili molubad.
kanang pagsabot nga lalom. mga bulatik sa bulad.
Asgad na. Makasakit na kana sa kasingkasing.
Gusto nako nga motipon na ako sa mga balas.
Gikan sa imong palad.
Buang sab ko kaniadto. Di sab makaon ang
akong pamatasan sa irong gikagid.
Dili ta magkasinabot.

 Mao kana ang sugod.

No comments: