Tuesday, May 6, 2014

revolutionary road

anak:
nay, ang kahaw-ang
anaa sa tanan
kaila nila
apan wa lang gyo'y
ganahan molitok
sa iyang ngalan

inahan:
tan-awa anak ang
gawas
namuswak na ang
mga bulak
pagkalunhaw sa
kabukiran
pagkaasul-s sa mga
panganod

anak:
nay, kadtong atong silingan
nga nanghambog nga malipayon
mohawa na dinhi
ibaligya na ang ilang balay
ug kabtangan

inahan:
 anaay usa ka tamsi
nindot kaayo ang iyang awit
samtang nagbalhin balhin
sa sanga sa kahoy
sa kaimito

anak:
daghan na ang wala ganahi
sa lakaw sa kinabuhi
pila na ba ang gustong magpakamatay?
natuman na ni jojo
ang iyang gusto
ilubong na siya ugma sa udto

inahan:
kaniadto sa gamay ka pa
pagkalami sa imong agik-ik
unya tupad kanako
pagkainit sa imong abaga
pagkahumot sa imong buhok
pagkahamis sa imong aping

anak:
nay, sakto na
dili na ako madutlan niana
human na nay
natapos na.


No comments: