Sunday, May 4, 2014

dayag ang mga bitoon


ang sipat
mitubag sa dihang giingnan nga
dili moulan kay ang langit
puno man sa mga bitoon
dili balaknon ang moingon
nga ang mga bitoon trapal
apan lahi ang panglantaw
sa nagpabiling naghandom
wala ang dakong dag-om
busa dayag kaayo ang mga bitoon
ug kon dayag kaayo ang mga bitoon
nan, ang imong mga mata dili subo
kay kini wala may mga luha
wala ang gabon sa nahigugma.

No comments: