Sunday, May 4, 2014

sa pagpakahilom


ang nawong sa dimalas
(ayaw og kasuko) anaa nimo
(di sab ko masuko) anaa sab
nako ug ang tanan maglipay
kay ang suod nga higala sa
dimalas, mao ang pagmahay
angay tang magsadya ang
nawong niining tanan nga
akong gihisgotan, anaa kanato
ug kita nga nagkuyog sa merkado
ug gani sa simbahan usab,
pulos mga subo, pulos mga
dimalas, pulos nagmahay.
apan kinsa bay ganahan manugilon
kabahin niini? bisan gani ang mga
patay, kalit man o dili,
gipili na man lamang ang
pagpakahilom.

No comments: