Friday, May 2, 2014

ang ikaw

abrihan mo na ang bintana
lantaw kas kalibotan
ug gilantaw ka usab nilang tanan
dili man kaayo habog ang
imong ambakanan
dili ra mabali ang imong tuhod niini

ug miambak ka
midagan
gigukod mo ang imong kaugalinon
nga daghan kaayog mga dahon sa anino
gikutlo mo kini
gipanglabay

sa usa ka pagtoo nga karon
sa kataposan magmalipayon
na gayod ang gihandmo mo
nga ikaw

No comments: