Wednesday, May 28, 2014

si ervin pordoy.

si ervin
hadlok mahugawan ang iyang duha ka kamot
sa yuta,
"yaks, daghang kagaw!"
maoy iyang panaway sa akong duha ka kamot
nga mihabok sa daghan kaayog bunga nga
punoan sa kamatis
duha lang ka kagaw, ang kagaw sa hunahuna
ug ang kagaw nga naa lang sa libro.

No comments: