Friday, May 2, 2014

ilusyon sa baybayon

pagkaanindot pamation
kon ang dagat ug ang imong mga
hunghong sa akong dunggan
uban sa kagilok magdungog
sa akong kamingaw

tiunay ug makanunayon ang
dagat
ang imoha kadyot lamang
dayon natog biya niining
panagtagbo sa mga gibati

ako balik sa akong pinuy-anan
ikaw ang mawala isip hangin lamang
sa akong panumduman

No comments: