Sunday, May 4, 2014

pasinaha


kanang imong gihawiran
mao ang imong kinabuhi.
hawid gayod. Ayaw pagbuhi.
ayaw pamati kanako. Anaay
tingog ang imong kinabuhi.
Pamatia kini. Ayaw anang
kabalaka. Sayop kana.
Paglipay, pildiha ang kamatayon
diha sa gihawira mong kinabuhi.
Ang mga kahoy nga dili kadagan
nga dili kasulti, nasina kanimo.
ang banog diha sa taas nga naglupad
gustong magpahawid kanimo.
Init man ang imong palad.
Unya ang suba sa kinabuhi
anaa mipadayon pag-agas.
Libot sa imong lawas balik
sa imong kamot.
Matag adlaw paglipay.
Kon mahimo, pasinaha ang
mga hagbay nang patay.

No comments: