Friday, May 2, 2014

ang paghikalimot

dili ta matingala niini
kay sama sa hukot bisan
unsa ka hugo
moabot lang gayod
gihapon ang
paghiplos ang
paghubad.

No comments: