Monday, May 19, 2014

pagkanindot sa imong
pagkabuwak
wa kong kaantos
gikutlo ka nako
gikan sa imong
sanga

gisulod ka nako
sa akong palad
gidala ka nako sa
akong lawak

gihipos
unya nakatulog ko sa akong mga damgo
bahin kanimo

pagkaugma
nalaya ka na
ako nagpabilin
sa patay nga
pagtoo

kon ako pa unta ang
sundon
kahagbay ra unta ipiyong
ang gasulirat
nga mata ning
kalibotan

No comments: