Sunday, May 4, 2014

pispis pa lang siya nga imong gikuha gikan sa salag sa iyang inahan nga imong gitirador ug namatay.
karon nga sakto na kabag-on ang iyang balahibo
imo na siyang gitagaan ug kagawasan sa paglupad
bisag asa
apan sayop ka kay ang iyang mga kamot maoy iyang gipakisama nga inahan
ug busa mobalik gayod kini siya diha
kay mao na may iyang panimalay.

unsaon mo kaha paghikalimot ang dako mong sayop nga
nabuhat mo sa iyang
kaniadto?

No comments: