Sunday, May 4, 2014

mga kukabildo


unsaon na man nato kining
nabilin? kining iyang sapot
kinsa ba ang mosuot niini?
sunugon na lang kaha dala
ang lawas? abono pa ang abo.

duha sila niining lawak.
naghawiray sa kamot sa
dihang nahitabo kini.
nagbula pa ang baba,
naghilo ba? kinsa ang
unang mitungab? basin
og gipugos lamang ang
usa. Apan nganong aduna
may marka sa ngabil ang
dughan? nagsabot kaha
silang duha? ang salog,
han-ay man usab ang sapatos
tupad ang medyas. Hapsay
man. Unsa kaha ang imong
isulat bahin niining duha
ka mga lalaki nga karon
wala nay mga ngalan.

No comments: