Thursday, May 1, 2014

gihakop niya ang tanan
walay gibilin ug ang nagtan-aw
nga walay yamo bisag katunga man lang
mihangad na lang sa langit
nga unta kon unsa ang iyang kalaog
mao usab ka lalom sa iyang lubnganan.

No comments: