Tuesday, May 6, 2014

good night, good luck

kon ang kahoy
imong putlan ug sanga
dili kini mamatay

kon kuhaan mo kini
sa iyang tanang mga dahon
andam na usab kini
pagdaghan
human sa usa ka ulan

kon imong lukaton
maglisod ka
lalom ang mga gamot niini
sa dughan
sa iyang inahan

ug kon lukaton mo man gayod
gamit ang tanang gahom
diha kanimo
daghan ang mamatay sa umaabot
nga adlaw

apil ka
ang imong asawa ug ang imong
upat ka anak.

No comments: