Friday, May 2, 2014

human sa paglatag

human sa paglatag
ug diha sa usa ka adlaw nga
pagbulad
kon mauga na
pwes huklason na
hiposon na ang mga
tipasi
ug ang mga banig
pil-on na pagbalik
likiton ug itago
ipon sa mga abog didto
sa kamalig

No comments: