Tuesday, May 6, 2014

ang dili pa malitok

dili sa ingon nga walay
lami
kon deretsohon mo paglitok

dili sa ingon nga mawad-an
kag pailob sa
tumang pagpaabot

naa lang gyo'y mga butang
nga dili pa malitok

dili tungod kay wala pa
kini masabti

apan tungod kay wala pa'y
pulong nga angayan niini

No comments: