Sunday, May 25, 2014

ako ang nalooy kanimo

adunay bata nga walay purol
unya hirig ang iyang nilakwan nga
mora ba ug dili tupong ang salog
sa dalan
dili iyaha ang iyang gisuot
luag kini ug taas sangko sa
kumagko sa iyang tiil,
nangita kini siya sa iyang
inahan
balikon ko aron unta nimo
masabtan,
nangita kini siya ug inahan,
nadungog mo apan milingi ka
paingon sa wala
unya layo na kaayo ang imong
tinan-awan
lapos pa gani sa pikas
tampi.

No comments: