Tuesday, May 6, 2014

hilom lamang

ang mga sama

dili ko usahay madakpan

baldado ang akong mga
tudlo

ang mga sama daghan

sama sa kaputi ug kahumok

sa doldol

sama sa kahadlok sa mga

samin nga mabuak

sama sa kahadlok sa mga bato

nga mahulog

sama sa mga langgam nga nabalian

ug mga pako

sama sa mga kasingkasing nga haskang buaka na

apan anaa mihatag gihapon ug saktong pagbomba alang kanimo

sama sa kauhaw sa gripo sa kahaw-ang sa palanggana

sama sa kakapoy sa mga tiki ug tukob sa mga lamok diha sa imong kisame

sama sa kamingaw sa mga iro nga nahikatulog sa kilid sa imong pultahan

nagpaabot kanimo nga unta ikaw moabot na

daghang sama

kanimo daghang sama sa usa ka bulan

hilom lamang

daghang sama kahilom sa kahilom

sama sa usa ka kinason nga sa kilid sa

dahon sa nipa

nagpahipi lamang.

No comments: