Sunday, May 4, 2014

Dungan
ning adlaw nga
init kaayo, dinhi sa akong lawak,
gipakatawo nako ang akong
mga awit, nga miawit usab
alang kanako
kay kinsa pa
ba ang moawit kanako?
Ikaw?
wala na may awit sa imong
dughan. Ang imong lawak
hagbay mo ra usang gibiyaan.
Ako lamang usa dinhi apan
daghan ang akong mga awit.
Kinsa pa ba ang moingon
nga mingaw dinhing lugara?
Ikaw? Wala mo mabuhat ang
angayan buhaton. Miikyas
ka sa lawak. Giwaldas mo
ang ato untang kalibotan.
karong gabii, dili ko matulog.
maghimo ko ug gugma
ako sa ako, dughan sa akong
dughan. Ipahimutang ko
pag-ayo ang akong kalag sa
akong lawas. Ug sa hinanok
mangatulog ming duha.
Walay mauna. Dungan.

No comments: