Friday, May 2, 2014

prelude

gihalokan ang ngabil
panaog sa kilid sa dunggan
paingon sa liog
dapit sa ilok paus-os
ngadto sa dughan
paubos, paubos pa gayod
hangtod nga imo siyang
giludhan

No comments: