Wednesday, March 5, 2014

sa imong edad
gusto pa ba nimong
magpasingulan

mosayaw motaghoy
unya pagasumsuman
sa mga katawhan?

pagkatugnaw sa
kagabhion
kusog ang ulan
dili magdungog ang
mga bata sa ilang
lawak

dali diri
sulod sa balay
ania ang init nga
sabaw
sa manok nga
nilat-an

dali diri
ania ang tualya
ang uga mong
sinina

ayaw kaulaw
igsoon kita
diha sa gugma

No comments: