Thursday, March 27, 2014

ang kauhaw
dili mopili
bisan gani ang
dagat
imnon man
bisan gani
ang gasolina
imnon
gihapon
unya moabot ang
kataposang motintal
kanimo nga giuhaw
ang palito
sa posporo
ug usa lamang
ka kablit
ang iyang
gikinahanglan...

No comments: