Thursday, March 27, 2014

ang usa nahimong duha
adunay duha nga nahimong wala
kaniadto anaa pa ang kahadlok sa unahan
apan karon wala na kay sa kataposang panahon
ang duha ang usa ug ang tanan mao ra man diay
mahimong wala
apan dili diha kutob ang wala kay sa pagkahuman
diin ang mga numero mamahimong walay pulos
moabot man ang pagpuno sa tanang wala
mobaha, mobanaw, ug ang tanan maglipay

No comments: