Thursday, March 13, 2014

adunay isda nga
walay unod

kay puros na
lang bukog

adunay prutas nga
ang nabilin
patay na lang nga
kubal

adunay tawo usab
nga wala nay kalag

patay ang konsyensya
morag buslot nga bulsa

No comments: