Sunday, March 16, 2014

misayaw siya
sa puros wala nga tiil
mipakpak siya gamit ang
usa ka tudlo
miawit siya sa amang nga
mga letra
ug gidungog siya sa
mga bungol
nga pagdayeg

kadtong mga naglantaw
nangabuta
ug kadtong gadali sa
paglabay
nangatikig

kadtong mga sad-an mao
ang gikoronahan
kadtong mga walay labot
maoy naapil

papel ang sundang
unya ang tadtaran
tubig man.

No comments: