Saturday, March 15, 2014

kana bang apil ka sa
kita-kita unya sila man lang
ang magtingogay unya di ka ka sul-ot
sa gusto nimong isugilon
kay ang usa miutong na sa iyang
taas nga sugilanon unya misumpay sab
ang usa unya sila lang ang gahimo sa
ilang mga kadena
unya ikaw namati na lang unya abi nila
ug ganahan ka
unya ang imong gihunahuna haskang laayo na
apan ang imong mata anaa gihapon sa
ilang mga taas kaayong kadena
dayon miundang sila
nangiyak
unya ikaw wa kasabot dayon miingon
sila nga ikaw usa ka lig-on kaayong
tawo nga dili
maparog sa kasubo
dayon nilag lakaw unya ikaw ang nahibilin
naglibog kon unsa ang sunod buhaton
apan usa lang ang segurado:
wa kay ganahan nga kuyugan
unya sa kalaay gipaabot mo ang sunod
nga pagsubang sa bulan
...naa kay nahinumduman unya imo
gihapong gikamingawan

No comments: