Thursday, March 27, 2014

kon kadtong nagtoo nga walay ugma
magtagbo dayon magkuyog sa ilang panaw paingon sa
kaugmaon nga sa ilang pagtoo usa lamang ka bula sa sabon
o
dili ba kaha usa ka kahon nga ang sulod hangin
o
lawak nga namatyan sa usa ka tigulang nga gibiyaan sa
tanan niyang mga anak ug pagkaugma human sa iyang lubong
sirad-an na kini ug magpaabot na lamang sa sulat
diin ang kataposang adres mao ang pagpanangambot
o
ang sundang nga walay sakuban
o
ang pitaka nga walay sulod
o
ang panglantaw nga blanko
o
ang paglakaw nga walay tumong
o
ang kakulba nga wa ka kahibalong ngano

kadtong nagtoo nga walay ugma
magtagbo diha sa dalan
dayon magkuyog sa ilang panaw paingon sa
kaugmaon
nan dili mabuhi ang kahadlok sud sa dughan
nan dili mabati ang kahaw-ang sa kasingkasing
diha sa kamot nga nag-ipon
usa ka buwak nga gamhanan ang mobuswak
sa bibo nga dalan
mawagtang ang mantsa sa kaguol diha sa
lapad nga panapton sa kalipay

No comments: