Thursday, March 13, 2014

sama sa tiyan nga
napuno sa hangin

ang ulo usab nga
walay sulod

anad kining magpagawas
sa pusot pusot nga mga utot...

No comments: