Sunday, March 16, 2014

kadtong babayeng
kulongon ug buhok nga
bag-ong nagmata sa
sayong kabuntagon
palihog ayaw gayod ug
hagita

kadtong nanglabay kaniya
kagabii
gibuhian man galing niya
apan

bugnaw na.

No comments: