Thursday, March 27, 2014

wala ko misulay
sa pagsulti kaninyo kabahin sa akong
mga pangagpas kabahin sa
kamatayon sa usa ka nilalang
mapasagaron ako
ug ang akong isulti sukwahi sa inyong
giiyakan
gikagul-an
gibilaran
ang kamatayon dili kamatayon
mao kini ang pagbukhad sa lahi nga buwak
pag-abri sa laing pultahan
panirado sa butones diha sa uhales apan unya
tangtangon na usab sa laing higayon
laing pagsugod sa usa ka pagtikang
paglitok sa mas nindot nga pulong
pagpanaw sa dili na pagbalik
pag-ukab sa ganghaan
pagsaka sa ulan didto sa mga panganod
pagbangon sa bag-ong kabuntagon

No comments: