Wednesday, March 5, 2014

pipila kaha kanato
ang nagpulaw

nakigharong sa
kagabhion

nakigsulti diha
sa mga baba sa
kangitngit

pipila kaha kanato
ang wala makatulog
sa atong kahimtang
karon

nakadungog ka na ba
sa hungihong sa kamingaw?

No comments: