Tuesday, March 11, 2014

sa pagsulay mo ug
pangluwa
sa langit
tan-awa nalud-an
mo man hinoon
ang imong nawong....

No comments: