Saturday, March 15, 2014

kon ang kuto
imong irokon
kon ang buwak
imong putlon
kon ang pulgas
imong pusaon

kon buot kwentahon
kini pagpatay lang
gihapon

apan unsang
kalipaya ang kalipay
diha sa pag-irok
sa kuto diha sa ulo
sa imong amigo?

sa pagputol sa
buwak
sa pagtan-aw niini
diha sud sa
basong gibutangan
mo ug tubig?

unsang kalipay ang
mibayaw kanimo
didto sa langit
sa dihang hapit
mo na mahurot ug
pusa ang mga pulgas
sa irong ginganlan
mog Diego?

No comments: