Saturday, March 1, 2014

langgam nga kalayo

siging kulang ang pulong
maong hapdos ang dila dili kalitok sa imong nakita

daghan ang naglibot, minggimok, mikuhit kanimo, gustong makighinabi
apan sa kanunay kulang ang pulong, dili malamposon ang imong pakigsandurot sa dili malitok.

pahulay lang usa, panghagdaw sa mga nangagi, kutloa ang mga tanghaga, butangi ug silaba patuboa.

basin ugma makita mo ang lahi nga pulong nga sibo sa wala sugod mahulipi sa matood nga pagbati.

paabota lang kini. Motubo kini, mobuswak, bisan ug wala ka na. Anaa ang bata, nagnganga, ang iyang
baba mao ang salag puhon sa langgam nga nagkalayo apan dili gayod bisan kanus-a masunog.

No comments: