Monday, March 10, 2014

ang mga sugilanon gitago ko
usa

dili pa andam ang kalibotan
sa iyang

pagkagun-ob

ugma, ugma puhon
isugid ko ang matoon ug matood lamang

mahingangha ka
mobudlat ang imong mga mata
mukorog ang imong mga tuhod
mabuhian mo ang baso sa imong
kamot
manindog ang imong mga buhok

isulti ko ang
ngalan
sa nagpatay kanimo....

No comments: