Tuesday, January 13, 2015

silong sa init nga kahayag sa usa ka adlaw

kon maghugaw
hugaw man ugaling,
sama sa pagkaon sa
imong kaugalingong suka,
o pag-ambak sa tunaan
sa kabaw,
paglunang sa kanal
pagkatulog diha sa
basurahan,
kon ugaling lamian
kanimo ang imong
kaugalingong ginawsan
og imo kining hiposon
o tam-osan

palihog, buhata kini
layo sa imong nataran
diha sa imong kaugalingon
lamang nga dili makita
sa uban
nga anaa naningkamot
sa pagpakalimpyo

og kon mahimo man ugaling
buhata kini
diha sa hunahuna lamang
ayaw iapil ang kamot ayaw
iapil ang tiil,
buhata kini sa pagpiyong
sa imong mga mata

kon mahuman ka na
palihog, pagmata, balik ngari
mangaligo kita sa tin-aw
nga sapa
silong sa init nga kahayag
sa usa ka adlaw

No comments: