Thursday, January 1, 2015

sing-al

ako gayong
nabantayan
nga inig tungab
ko sa baso nga
imong gitagayan
sa Fundador

mora mag misamot
kalami ang
akong tingog

unya maayo na
ako kaayong
motayming sa
tono

busa sabta na
lang kon nganong
dili ko na gayod
buhian ang
mikropono

swabe ang pagsulod
sa bino
sa akong tilaok
nga giuhaw kaayo
kanimo

No comments: