Thursday, January 1, 2015

kanunayng mapasalamaton

sa kamatayon, og bunyag
sa kapit-os og kahayahay

sa kasal og pasalamat sa
tanang kasakit

nagbayad ka pinaagi sa
limos og ang gihatag kanimo

mao ang pipila ka mga
pangadye

panghimaraota ako
nga mibuyag kanimo

ikaw, nga sa imong kalisod
kanunayng mapasalamaton

No comments: