Saturday, January 3, 2015

pagbalik sa yutang natawhan

ang pagpalayo og pagsuroy sa
mga lain-laing lugar, makapausob
kanato,

ang migikan nga subo, mobalik
nga malipayon,
kadtong gisumhan sa nataran
diin bisag namuwak ang mga
kalachuchi, og mabulukon ang
mga alindanaw nga naglupad
lupad sa hangin,
mobalik nga puno kaayo sa
paghandom,

kay kining kamingaw sa balay
sa nasud, mas motin-aw kon
atua ka sa layo, lantaw sa ilang
mga bungtod nga walay bangaw,
sa ilang suba nga walay kabaw,
sa ilang langit nga bisag daghang
bitoon, apan sa hunahuna mo
walay bisag usa didto ang alang
kanimo...

No comments: