Tuesday, January 27, 2015

talikdan ko
ang imong pagtalikod
usab kanako

sama kanimo
unsa pa ba ang akong
ikaatubang kanimo?

No comments: