Thursday, January 1, 2015

pagtapos og pagsugod

unta sa pagsulat mo sa kataposang balak
makita mo unta ang kahayag, ang pagpahipi
unya sa pulong, tapig sa kaulaw, nga siya
diay dili mao ang matood, nga wala sukad
niya mabungat ang kinaurokan nga kaanyag
nga mitago diha sa pyuos sa buwak,

wala nanguhit ang kaanyag og mihangyo
kanimo nga maanyag siya tungod sa imong
pagamit nianang pulong, wala nanawag ang
sapa, diha sa iyang panaw, aron ikaw ang
manubag alang kaniya,

sa kataposan, ihan-ay ang kahilom sa mga
butang nga nakapahingangha kanimo, kadtong
dinagayday sa tubig gikan sa taas nga pangpang,
kadtong pagpatihulog sa laya nga dahon gikan
sa sanga nga wa makapugong kaniya, kadtong
paglupad sa alibangbang gikan sa buwak sa
rosa ngadto sa buwak nga amarillo,

kadtong giduaw ka sa kahilom, unya nakabig
ka niya diha sa paglingkod lamang, sa paglantaw,
sa pagbuhi sa imong gipanghuptan

No comments: